Angličtina online, aneb vše, co jste chtěli vědět o angličtině a anglicky mluvících zemích a báli jste se zeptat. Online učebnice anglické gramatiky, reálií, stručný česko anglický slovník a seznamka pro všechny, kdo hledají přátele na dopisování v angličtině. To vše na internetu zdarma.
Anglická gramatika, online učebnice angličtinyAnglická seznamka pro ty, kdo si přejí dopisovat anglickyReálie anglicky hovořících zemíAnglické citáty s překladem do češtiny, zasílané jednou týdně na e-mailové adresy přihlášených zájemcůČesko anglický slovník nejpoužívanějších anglických slov

Lekce angličtiny | Cvičení anglické gramatiky | Anglické fráze | Anglické vtipy | Užitečné odkazy | Ke stažení

Vítejte v online učebnici věnované anglické gramatice.

Vítejte v online učebnici angličtiny. Po kliknutí na jednotlivé kapitoly se dostanete na dané tématické okruhy. Stránky jsou určeny uživatelům, kteří mají již základní znalost anglické výslovnosti a mají tedy "na čem stavět". Na stránkách neustále pracujeme, aby byly co nejpřehlednější.

1. Zájmena / Pronouns
osobní, zvratné, přivlastňovací, reciproční, ukazovací, neurčitá, vztažná a tázací

2. Slovesa / Verbs
rozdělení, tvorenie oznamovací věty, otázky a záporu, pravidelné a nepravidelné slovesa, modální slovesa - can, could, may, might, need, must, would, should, frázová slovesa, idiomy, have / have got, non-progressive Verbs

3. Časy / Tenses
přítomný čas, přítomný průběhový čas, budoucí čas, budoucí čas-to be going to, budoucí čas průběhový, budoucí dokonavý čas, budoucí dokonavý průběhový, vyjádření blízké budoucnosti, minulý čas, minulý průběhový čas, předpřítomný čas, průběhový předpřítomný čas, Předminulý nebo minulý čas? Předminulý čas

4. Přídavná jména / Adjectives
stupňování přídavných jmen

5. Podstatná jména / Nouns
rody, tvoření množného čísla, nepočítatelné podstatná jména, určitý a neurčitý člen, skloňování, vyjádření množství

6. Spojky / Joins
spojky and, or a další

7. Číslovky / Numerals
základní číslovky, řadové číslovky, matematické úkony, vyjádření data, vyjádření času

8. Příslovce / Adverbs
příslovce místa, času a způsobu, tvorba příslovcí z přídavných jmen, stupňování příslovcí

9. Předložky / Prepositions
prepositions, Verbs + prepositions

10. Pasiva / Passives
pasava: úvod, jednoduchý přítomný pasivní, budoucí pasivní, jednoduché minulé pasivní, současné progresivní pasivní, předložit dokonalý pasivní, pasivní nebo aktivní. Jaký čas?

11. Infinitivy a Gerundia
gerundia přídavných jmen a vazby, gerundium po podstatná jména a předložky, gerundia po slovese a vazby, gerundium po speciálních slovesech, gerundium po speciální větě, infinitiv, aniž by.

12. Kondicionály / Conditionals
přítomný, minulý, budoucí, spojité a smíšené podmíněné
Překlady diplomových prací do angličtiny
Stránky věnované poselstvím od Jeshui
Život člověka
Kvalitní korektury anglických textů rodilou mluvčí
Chovatelská stanice morčat s průkazem původu