anglická gramatika na portále angličtiny online
angličtina - anglická gramatikaseznamka na dopisování anglickyreálie anglicky mluvících zemíanglické citáty s českým překlademčesko-anglický slovník nejpoužívanějších slov
 Lekce angličtiny | Cvičení anglické gramatiky | Anglické fráze | Anglické vtipy | Užitečné odkazy | Ke stažení
   OBSAH:
0. Úvod
1. Zájmena
2. Slovesa
3. Časy
4. Přídavná jm.
5. Podstatná jm.
6. Spojky
7. Číslovky
8. Příslovce
9. Předložky
10. Pasiva
11. Infinitivy
12. Kondicionály

Obsah kapitoly o Slovesech:

2.1 Rozdělení sloves
2.2 Oznamovací věta
2.3 Tvoření otázky
2.4 Tvoření záporné otázky
2.5 Tvoření záporu
2.6 Pravidelná slovesa
2.7 Nepravidelná slovesa
2.8 Modální slovesa

2.9 Frázová slovesa
2.10 Idiomy
2.11 Have : akce
2.12 Have got
2.13 Nepokračující slovesa

Slovesa

- jednotlivé kapitoly jsou uvedeny v menu výše.